Λήψη Τροφοβλάστης

Τι είναι η τροφοβλάστη;

Η τροφοβλάστη υπό μια έννοια είναι ο πρώιμος πλακούντας. Εκεί απαντώνται δομές που ονομάζονται λάχνες. Στις δομές αυτές, λαμβάνει χώρα η ανταλλαγή ουσιών μεταξύ μητέρας και εμβρύου. Επειδή η τροφοβλάστη και το έμβρυο προέρχονται από το ίδιο αρχικό κύτταρο, έχουν και το ίδιο γενετικό υλικό. Επομένως, εξετάζοντας το γενετικό υλικό των λαχνών, λαμβάνουμε και μια ακριβή εικόνα του γενετικού υλικού του εμβρύου.

 

Πότε γίνεται η λήψη τροφοβλάστης;

Η λήψη τροφοβλάστης είναι μια επεμβατική διαγνωστική εξέταση, παρόμοια της αμνιοπαρακέντησης. Η διαφορά της λήψης τροφοβλάστης από την αμνιοπαρακέντηση είναι ότι αυτή εκτελείται μεταξύ 11ης – 14ης εβδομάδας της κύησης. Το υλικό του δείγματος προέρχεται από την τροφοβλάστη (πρώιμος πλακούντας) και συγκεκριμένα από τις χοριακές λάχνες.

 

Πως γίνεται η λήψη τροφοβλάστης;

Η τεχνική λήψης του δείγματος είναι περίπου η ίδια με εκείνη της αμνιοπαρακέντησης. Τα βήματα αυτής της διαδικασίας είναι τα παρακάτω:

• Ζητείται από την έγκυο να ξαπλώσει ανάσκελα στο εξεταστικό κρεβάτι
• Καθαρίζεται με αντισηπτικό, το δέρμα της κοιλίας που βρίσκεται πάνω από τη μήτρα
• Εντοπίζεται υπερηχογραφικά η θέση του εμβρύου και της τροφοβλάστης
• Κάτω από υπερηχογραφική καθοδήγηση εισάγεται μια λεπτή βελόνα διαμέσου του δέρματος εντός της μήτρας
• Λαμβάνεται δείγμα από τις χοριακές λάχνες
• Εξαγωγή της βελόνας και άσκηση πίεσης στο σημείο εισόδου της βελόνας
• Υπερηχογραφικός έλεγχος της καρδιακής λειτουργίας του εμβρύου μετά τη λήψη
• Αν και η πιθανότητα της λοίμωξης είναι μικρή, μετά την επέμβαση χορηγείται αντιβίωση για μερικές ημέρες

 

Λήψη Τροφοβλάστης ή Αμνιοπαρακέντηση;

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της λήψης τροφοβλάστης σε σχέση με την αμνιοπαρακέντηση είναι τα παρακάτω:
Τα πλεονεκτήματα της λήψης τροφοβλάστης είναι:

1. Ότι διενεργείται σε πρώιμο στάδιο της κύησης και έτσι περιορίζεται το άγχος της εγκύου από την αναμονή των αποτελεσμάτων
2. Στην περίπτωση που υπάρχει γενετικό πρόβλημα και αποφασιστεί διακοπή της κύησης η επέμβαση γίνεται νωρίτερα και είναι ευκολότερη.

Τα μειονεκτήματα της λήψης της τροφοβλάστης είναι τα εξής:

1. Από τη λήψη της τροφοβλάστης μπορούμε να διαπιστώσουμε μόνο τα γενετικά σύνδρομα, αλλά δεν μπορούμε να εξετάσουμε την πιθανότητα ύπαρξης μεταβολικών νοσημάτων και λοιμώξεων του εμβρύου.

2. Κατά τη λήψη της τροφοβλάστης μπορεί να αντιμετωπίσουμε τεχνικά προβλήματα. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση οπίσθιου πλακούντα, ο γιατρός δεν δύναται να πλησιάσει τη βελόνα, ώστε να πραγματοποιηθεί η λήψη της τροφοβλάστης.

3. Υπάρχει πιθανότητα σε ποσοστό περίπου 1% ο έλεγχος να δείξει την ύπαρξη ενός γενετικού προβλήματος, χωρίς ωστόσο να υπάρχει στην πραγματικότητα (ψευδώς θετικό αποτέλεσμα). Αυτό μπορεί να συμβεί όταν το γενετικό υλικό του πλακούντα, διαφέρει από το αντίστοιχο του εμβρύου. Η κατάσταση αυτή ονομάζεται Πλακουντιακός Μωσαϊκισμός.

4. Η αποβολή του κυήματος από τη λήψη της τροφοβλάστης είναι πολύ μικρή, αλλά ελάχιστα μεγαλύτερη από εκείνη της αμνιοπαρακέντησης. Επομένως, καθίσταται αναγκαίο, να είναι ο γιατρός έμπειρος και εξειδικευμένος.

Ο Μαιευτήρας Χειρουργός Γυναικολόγος Δρ. Ιωάννης Σαρρής, είναι άρτια καταρτισμένος τόσο στην λήψη τροφοβλάστης όσο και στην αμνιοπαρακέντηση. Με υπευθυνότητα και σεβασμό, θα σας βοηθήσει να λύσετε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζετε κατά την διάρκεια της κύησης.

 

cta_desktop